Projektstöd

Behöver du stöd i ditt nuvarande eller kommande projekt? Vi ger dig fem dimensioner av projektstöd där vi kan gå in med helhetsgrepp om projektet eller göra mindre insatser där behovet finns.

För mer information, eller för att komma i kontakt med vår avdelning för projektstöd, kontakta Anders Björnbom:

anders.bjornbom@5d-konsulterna.se
070 716 53 28

Läs mer nedan

Hur vi kan hjälpa ditt projekt

Fem dimensioner av projektstöd

Vi erbjuder din markentreprenad stöd i fem dimensioner med platschefer och arbetsledare som har ett speciellt fokus på att:

 • Identifiera vad som är beställt i projektet
 • Se till att beställda arbeten utförs med ställda krav i AMA
 • Reglera utförda arbeten med gällande mätregler i MER
 • Kvalitetssäkra arbeten med stöd av egen mätningsteknisk kompetens inom koncernen
 • Underrätta Beställaren om avvikelser för tidiga åtgärder och korrigeringar av handlingar
Regelrätt stöd och kontroller

Våra medarbetares kompetensområden inkluderar:

 • Entreprenadjuridik, AB04 och ABT06
 • Mängdreglering enligt AMA/MER
 • Projektprognoser direkt i mängdförteckning
 • Besiktning av markentreprenad
 • Kvalitetskontroller och dokumentation
 • Tidplaner