Kvalitets- och miljöpolicy

 

Koncernen erbjuder konsulttjänster inom bygg- och anläggningsbranschen med olika inriktningar. Vi tillhandahåller mätningstekniska tjänster i Stockholm och Linköping med omnejd. Dessutom innehar vi specialistkunskaper inom entreprenadjuridik, inklusive AB04 och ABT06, samt erbjuder stöd och tjänster inom markentreprenader. Våra projektledare stödjer byggprojekt genom hela processen och dessutom äger och hyr vi ut teknisk utrustning för byggändamål.

Vi förbinder sig att uppfylla för koncernen tillämpliga lagar och bindande krav.

Vi ska hålla hög kundnöjdhet och kvalitet i våra uppdrag genom att på affärsmässiga villkor tillhandahålla tjänster som uppfyller uppdragsgivarens krav och förväntningar.

Utbildning av personal prioriteras och sker kontinuerligt genom kurser.

Arbetet med kvalitetsförbättringar är en pågående process där uppföljning sker minst en gång per år.

Vi arbetar aktivt att minska föroreningar samt att effektivisera vår energianvändning. Vi uppmuntrar användning av miljövänlig teknik och produkter för att minska vår miljöpåverkan.

Vi söker kunskap och tar kontroll över vår miljöpåverkan samt arbetar fortlöpande med miljöförbättrande åtgärder i vår verksamhet.