5D Akademin

5D Konsulterna vill bidra till att höja kunskapsnivån inom branschen. 2018 lanserade vi 5D Akademin där vi delar med oss av vår expertis och erfarenhet. Våra kurser bygger på en väl beprövad pedagogik där kursdeltagarna deltar aktivt och får möjlighet att lyfta sina aktuella frågeställningar.

Läs mer

Kurser vi erbjuder

AMA/MER i praktiken

En utbildningsserie i tre delar där kursdeltagarna ges grundläggande och viktig kunskap om entreprenadavtal och systematik i AMA/MER samt inom regelverk såsom AB04 och RA. Kursdeltagarna lär sig också att tolka och identifiera beställning, reglering av utfört arbete, rapportering av avvikelser samt att förstå sambanden mellan regelverken.

 • Grundkurs
  Deltagarna ges kunskap och kännedom om AMA/MER och lär sig att identifiera innehållet i det beställda arbetet samt vad som ingår och inte ingår. I grundkursen avhandlas också hur beställt arbete regleras och kompenseras.
 • Fortsättningskurs
  Deltagarna ges kunskap om systematiken i MF, TB, AMA och MER och går igenom praktisk mängdreglering. I fortsättningskursen får deltagarna också lära sig om underrättelser och avvikelser samt hur ändrade förutsättningar regleras.
 • Avancerad kurs
  Deltagarna ges kunskap om metodisk mängdreglering och får lära sig granskning av mängdförteckningar. Den avancerade kursen omfattar också vilka krav som är ställda och hur komplettering av kravställningar går till.

Practical applications of AMA/MER (Eng)

A three-part series of courses where participants gain fundamental and essential knowledge regarding legal contracts and the systematics behind AMA & MER and different legal documents such as AB04 and RA. Participants will also learn how to decipher what is actually included in a contract and how to give proper notification if something is missing in the documents. Finally, the participants will learn how to calculate and request compensation for contracted work.

This is the English version of ”AMA/MER i praktiken” and as such it is taught in English.

 • Basic level
  The participant will become familiar with AMA & MER and learn how to identify what is included in a contract and what has been omitted. Participants will also be taught how to make a formal request for compensation for contracted work.
 • Intermediate level
  The participant will gain knowledge about the systematics of MF, TB, AMA and MER and practical quantity calculations. Participants will also learn how to inform the client about deviations and how compensation for such deviations is calculated and requested.
 • Advanced level
  The participant will gain knowledge about methodical quantity calculations, and how to examine MF and other contracted undertakings. Finally, the participant will learn how to scrutinize additional governing legal documents.

AMA/MER fördjupning

Kursen repeterar delvis innehåll från kursserien AMA/MER i praktiken, tar upp frågeställningar och nya krav från aktuella versioner av AMA/MER. Perfekt för dig som gått utbildningsserien AMA/MER i praktiken och behöver en uppfräschning av detaljerna. Vi även gör djupdykningar i dina specifika frågeställningar.

AB04 i praktiken

Kursen ger deltagarna kunskap om hur man använder innehållet i AB04 i förhållande till praktiska frågeställningar. Kursdeltagarna ges förutsättningar utifrån rollen som entreprenör och/eller beställare att hitta, tolka och hänvisa till aktuell paragraf. Kursens inriktning passar dig som stöter på entreprenadfrågor kopplade till AB04 och behöver stöttning i hur du bäst tolkar och använder dig av skrivelsens innehåll.

För mer information, aktuella kursdatum och bokning kan du mejla oss direkt

Mejla 5D Akademin