Projektledning

Ditt byggprojekt är unikt

5D Projektledning guidar dig som beställare genom alla delar av en byggprocess med just dina behov i fokus. Vi kan följa med på hela resan från förstudie till projektavslut eller under utvalda delar av byggprocessen. Vi har även erfarenhet av att granska olika delar av projektet i syfte att urskilja outnyttjade värden.

För mer information eller för att komma i kontakt med vår avdelning för projektledning, kontakta Michael Andersson:

Läs mer nedan

På 5D Projektledning har vi lärt oss att ett coachande förhållningssätt är det rätta ledarskapet genom en byggprocess. Goda relationer mellan de olika disciplinerna som deltar i ett projekt innebär oftast god kommunikation. Det i sin tur leder till en välfungerande byggprocess med rätt kvalitet.

Vi erbjuder våra beställare stöd i fem dimensioner

  • Förstudie
  • Upphandling
  • Projektering
  • Utförande
  • Projektavslut

Våra medarbetares kompetensområden inkluderar

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Kontrollansvarig
  • Granskning