Mätningsteknik

5D Konsulterna erbjuder mätningstekniska konsulttjänster inom bygg, anläggning och infrastruktur. Vi kallar det mätningsteknik i fem dimensioner och vi tillhandahåller både kompletta tjänster och delmoment inom mätningsteknik.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

3D | RYMD

 • Inmätning, utsättning enl. SIS-TS21143:2016
 • Maskinstyrning
 • Kartering
 • Stomnät, bruksnät, byggnät
 • Nätutjämning

4D | TID

 • Inmätning kopplad till tidshändelse
 • Proaktiv inmätning innan och efter utförda arbeten
 • Dokumentation för kommande regleringar
 • Deformationsmätning, kontroller
 • Sättningskontroller, avvägning klass A1

5D | KUNDSTÖD

 • Reglering enligt AMA, MER, AF och MF
 • Mängdregleringar
 • Upphandlingsstöd
 • Proaktiva kontroller
 • Augmented Reality
 • Stöd i finansiella frågor kopplade till mätningsteknik