ISO-certifiering

Funderar ert företag på ISO-certifiering enligt ISO 9001 eller ISO 14001? Vi erbjuder stöd i både enskilda delar till fullskaligt stöd i upprättande av dokumentation och hela vägen till implementering av ledningssystemet. Vi hjälper er där ni behöver hjälp, oavsett om det rör sig om enstaka detaljer eller alla förberedelser inför en certifieringsrevision.

För frågor om hur vi kan hjälpa er, kontakta ISO-konsult Michael Eriksson:

michael.eriksson@5d-konsulterna.se

070 780 05 78

Läs mer nedan

Om ISO-certifiering

ISO 9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som bygger på sju principer och som syftar till att bistå i ledningen av verksamheten och att stötta medarbetarna i det arbete som görs. Kvalitetsledningssystemet säkerställer att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser, och att organisationen aktivt arbetar med förbättringar och att uppföljningar sker löpande. I många fall är det en nödvändighet att din organisation är certifierade enligt ISO 9001 för att få vara med vid exempelvis upphandlingar.

ISO 14001

ISO 14001 är samlingsbenämningen för standarder som rör miljöledning, och dessa standarder skapar ett miljöledningssystem som kan integreras i verksamheten. Inom ramen för miljöledningssystem kan det bland annat röra sig om minskad användning av resurser, lägre kostnader för avfallshantering, effektiviserad energianvändning eller transportförbrukning och hållbar verksamhetsutveckling. Att vara certifierad enligt ISO 14001 medför också förbättrad dialog med intressenter, smartare upphandling och förbättrade leverantörsrelationer.

Vi hjälper ert företag med allt från enstaka moment till helheten i er certifieringsresa. Vår ambition är att våra kunder ska bli godkända av ackrediterat certifieringsorgan inom 12 månader.

Är ni redan ISO-certifierade men önskar hjälp i vissa delar, till exempel internrevisioner, kan vi erbjuda er det stöd ni behöver när ni behöver det.

Kontakta oss